Κατατέθηκε στον δήμο δυτικής Αχαΐας στις 10/2 με αριθμο Πρωτόκολλο 1203

Η Ανθρώπινη Κοινωνία Ελλάς, αντιπροσωπευόμενοι από τον Φώτη Ευαγγελόπουλος, γνωστοποιεί ότι αιτείται και επιθυμεί την συνεργασία με των Δήμο, όσον αφορά την περισυλλογή αδέσποτων. Συγκεκριμένα, ο Φώτης Ευαγγελόπουλος, ο οποίος έχει γνώσεις και εμπειρία επί του θέματος λόγω παρακολουθήσεων σεμιναρίων σε όσον αφορά την περισυλλογή, πρώτες βοήθειες , συμπεριφορές ζώων συντροφιάς, εκπαίδευση σκυλιών, συμπεριφορά των ζώων²και ευημερία, και βοηθό κτηνιατρικής  κλινικής, κατέχει έδρα που περιλαμβάνει 2 ½ στρέμματα με κλουβί 5μ x 2.5μ και δυο κλούβες για φιλοξενία εκτάκτων περιστατικών σεβόμενος την ευημερία του ζώου συντροφιάς. Επίσης διαθέτει δυο αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα είναι μεγάλου κυβισμού JEEP για να καλύπτουν τις δύσβατες περιοχές του Νομού.

² Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο

Μετά τιμής,

Φώτης Ευαγγελόπουλος