ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ανθρώπινη Κοινωνία Ελλάς από εδώ έως το εξής «ΑΚΕ» σας ενημερώνει το ότι θα ενταχθούν η έλεγχοι για την σήμανση  και  πραγματική  ευζωία του ζώου Συντροφιάς σας, και σας υπενθυμίζω τις υποχρεώσεις σας βάση του νόμου 4039/Άρθρο 5 Read More